google analytic
  • سوالی دارید؟
  • ۰۹۳۵-۲۲۳-۶۲۷۲
  • info@icc-aria.ir

هیچ نتیجه ای یافت نشد ! ...

The Machine Learning Pipeline
پایپلاین یادگیری ماشین چیست؟
بسیاری از متخصصان داده جوان، آموزش خود را برای یادگیری ماشین شروع می کنند و می خواهند بلافاصله وارد مدل سازی و تنظیم مدل شوند. آنها نمی توانند درک کنند…