google analytic
  • سوالی دارید؟
  • ۰۹۳۵-۲۲۳-۶۲۷۲
  • info@icc-aria.ir

هیچ نتیجه ای یافت نشد ! ...

The Machine Learning Pipeline
پایپلاین یادگیری ماشین چیست؟
بسیاری از متخصصان داده جوان، آموزش خود را برای یادگیری ماشین شروع می کنند و می خواهند بلافاصله وارد مدل سازی و تنظیم مدل شوند. آنها نمی توانند درک کنند…
برترین زبان های برنامه نویسی
برترین زبان های برنامه نویسی
چه زبان های برنامه نویسی را باید یاد بگیریم؟ یاد گیری یک زبان برنامه نویسی جدید انرژی و کار زیادی لازم دارد گرچه اگر شما یک یا چند زبان برنامه…