راه اندازی ماژول Magnet

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020

در بعضی موارد برای بالا بردن سطح امنیت اماکن خاص و یا حتی منازل مسکونی از سنسور هایی در گذشته استفاده می شد که نقش آژیر خطر را در زمان باز شدن پنجره ها در زمان قفل بودن آن ها ایفا می کرد. حال در این قسمت قرار است تا نمونه ای از این مدل را به شما نمایش دهیم. مثال:

اتصالات magnet به آزدینو

قطعه کد:

//defining the pin for magnet
int magPin = 2;
int buzPin = 3;

//setting up the pins and serial
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(magPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buzPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 int inputState = digitalRead(2);
 if (inputState == HIGH)
 {
  digitalWrite(buzPin, LOW);
 }
 else {
  Serial.println("door is open");
  digitalWrite(buzPin, HIGH);
 }
 delay(1000);
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه