ایجاد پایگاه داده در MySQL

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Oct 19, 2020

ایجاد یک پایگاه داده:

برای ایجاد یک پایگاه داده در MySQL ، از عبارت "CREATE DATABASE"استفاده کنید ، برای مقال قطعه کد زیر نحوه ساختن یک دیتابیس با نام mydatabase را نمایش می دهد.

قطعه کد نمونه:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("CREATE DATABASE mydatabase")

#If this page is executed with no error, you have successfully created a database. 

در صورتی که کد فوق بدون هیچ خطایی اجرا شد ، شما با موفقیت یک پایگاه داده ایجاد کرده اید.

بررسی کنید پایگاه داده وجود دارد یا خیر

با استفاده از عبارت "SHOW DATABASES" می توانید با لیست کردن تمام پایگاه های داده در سیستم ، وجود پایگاه داده را بررسی کنید.

قطعه کد نمونه:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SHOW DATABASES")

for x in mycursor:
	print(x)

خروجی نمونه:

('information_scheme',)
('mydatabase',)
('performance_schema',)
('sys',)	

یا می توانید هنگام برقراری اتصال به پایگاه داده دسترسی پیدا کنید:

قطعه کد نمونه:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

#If this page is executed with no error, the database "mydatabase" exists in your system 

اگر پایگاه داده وجود نداشته باشد ، با خطا مواجه خواهید شد.

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه