حذف جدول در پایگاه داده MySQL

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Oct 19, 2020

یک جدول را حذف کنید

با استفاده از عبارت "DROP TABLE" می توانید جدول موجود را حذف کنید:

برای مثال در قطعه کد زیر جدول "مشتریان" را حذف می کنیم:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="myusername",
  passwd="mypassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "DROP TABLE customers"

mycursor.execute(sql)

#If this page was executed with no error(s), you have successfully deleted the "customers" table.

فقط در صورت وجود حذف کنید 

اگر جدولی که می خواهید حذف کنید از قبل حذف شده است یا به هر دلیل دیگری وجود ندارد ، می توانید از کلمه کلیدی IF EXISTS برای جلوگیری از خطا استفاده کنید.

برای مثال در قطعه کد زیر در صورت وجود جدول "مشتریان" آن را حذف می کند:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="myusername",
  passwd="mypassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "DROP TABLE IF EXISTS customers"

mycursor.execute(sql)

#If this page was executed with no error(s), you have successfully deleted the "customers" table. 

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه