وارد کردن داده در پایگاه داده MySQL

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Oct 19, 2020

وارد کردن داده در جدول

برای پر کردن جدول در MySQL ، از عبارت "INSERT INTO" استفاده کنید.

قطعه کد زیر نحوه ثبت یک رکورد در جدول "مشتریان" را به شما نمایش میدهد:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = ("John", "Highway 21")

mycursor.execute(sql, val)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "record inserted.")

خروجی:

1 record inserted.	

نکته: به این عبارت توجه کنید: mydb.commit (). برای ایجاد تغییرات لازم است ، در غیر این صورت تغییری در جدول ایجاد نمی شود.

ایجاد و ورود چندین داده:

برای قرار دادن چندین ردیف در جدول ، از روش () executemany استفاده کنید.

پارامتر دوم متد () executemany لیستی از tuples است ، حاوی داده هایی که می خواهید وارد کنید، قطعه کد زیر نحوه انجام این عمل را به شما نمایش می دهد:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = [
 ('Peter', 'Lowstreet 4'),
 ('Amy', 'Apple st 652'),
 ('Hannah', 'Mountain 21'),
 ('Michael', 'Valley 345'),
 ('Sandy', 'Ocean blvd 2'),
 ('Betty', 'Green Grass 1'),
 ('Richard', 'Sky st 331'),
 ('Susan', 'One way 98'),
 ('Vicky', 'Yellow Garden 2'),
 ('Ben', 'Park Lane 38'),
 ('William', 'Central st 954'),
 ('Chuck', 'Main Road 989'),
 ('Viola', 'Sideway 1633')
]

mycursor.executemany(sql, val)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "record was inserted.")

خروجی:

13 record was inserted.	

شناسه داده درج شده را دریافت کنید

با پرسیدن شی object مکان نما می توانید شناسه ردیفی را که وارد کرده اید دریافت کنید.یک ردیف وارد کنید و شناسه را برگردانید:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
val = ("Michelle", "Blue Village")
mycursor.execute(sql, val)

mydb.commit()

print("1 record inserted, ID:", mycursor.lastrowid) 

خروجی:

1 record inserted, ID: 15 

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه