import و Export جریان ها

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

این پست نحوه خروجی گرفتن و وارد کردن flow ها را استفاده از json ایجاد شده از گره های Node-RED شما را نشان می دهد.

که برای کار هایی از قبیل زیر کاربرد دارد:

  • از جریان Node-RED خود پشتیبان تهیه کنید
  • جریان خود را به Raspberry Pi (یا دستگاه) دیگر منتقل کنید
  • پروژه Node-RED خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

گرفتن خروجی:

گره های مد نظر را با استفاده از کلید در نقطه ای و کاور کردن آن ها انتخاب کنید ، منوی بالا را باز کرده ، به Export رفته و Clipboard را انتخاب کنید.

پنجره جدیدی باز می شود. متن ظاهر شده را کپی کرده و ذخیره کنید.

متن زیر نمونه ای از یک جریان را نمایش می دهد.

[{"id":"b9884d5c.5211e","type":"inject","z":"2a15e348.a7c6dc",
"name":"","topic":"","payload":"hi","payloadType":"str","repeat"
:"","crontab":"","once":false,"x":294,"y":123,"wires":[["cb6af
000.5a3e6"]]},{"id":"cb6af000.5a3e6","type":"debug","z":"2a15e
348.a7c6dc","name":"","active":true,"console":"false","complet
e":"false","x":447,"y":123,"wires":[]}]

 نحوه وارد کردن:

اکنون می توانید به Raspberry Pi یا دستگاه دیگری بروید که Node-RED را نصب کرده است و می توانید جریان خود را وارد کنید.

فقط باید به منوی Import بروید و گره های خود را در قالب متن جایگذاری کنید (همانطور که در زیر نشان داده شده است).

مهم: اگر قبلاً گره های اضافی نصب کرده اید (به عنوان مثال Node-RED Dashboard) ، همچنین باید آن گره ها را در دستگاه جدید خود نصب کنید ، در غیر این صورت روند وارد کار نمی کند.

پس از وارد کردن می بایست با جریان زیر رو به رو شوید:

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه