کنترل پایه های ورودی orangepi با استفاده از پایتون

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

برای استفاده از پایه های orangepi همان طور که در پست قبل اشاره شد می بایست با استفاده از چند کتابخانه معرفی عمل کنید که در اینجا ما از کتابخانه OrangePi.GPIO استفاده خواهیم کرد که با استفاده از زبان پایتون نوشته شده است. 

در صورتی که با زبان پایتون اشنایی ندارید پیشنهاد می شود که دوره پایتون ما را بگذرانید.

نصب کتابخانه OrangePi.GPIO

1- با استفاده از pip

کافیست که دستور زیر را در ترمینال تایپ و در حالی که به اینترنت متصل هستید آن را اجرا نمایید (و یا کتابخانه را دانلود و به سیستم عامل منتقل نمایید):

# for python 2
sudo pip install OrangePi.GPIO

# for python 3
sudo pip install OrangePi.GPIO

2 - به صورت Manual

کافیست دستورات زیر را دنبال نمایید:

sudo apt-get update
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/Jeremie-C/OrangePi.GPIO

# for python 2
sudo apt-get install python-dev 
cd /OrangePi.GPIO
sudo python setup.py install

# for python 3
sudo apt-get install python3-dev
cd /OrangePi.GPIO
sudo python3 setup.py install

به یاد داشته باشید که این کتابخانه توان کنترل و منطبق شدن با تمام بورد های orangepi را ندارد و فقط شامل لیست زیر می شود:

 • OPi ZERO
 • OPi ZERO PLUS
 • OPi ZERO PLUS2 H3
 • OPi ZERO PLUS2 H5
 • OPi R1
 • OPi PC & PC PLUS
 • OPi ONE
 • OPi LITE
 • OPi PC2
 • OPi PRIME

و اما در نهایت برای کنترل ساده  ورودی یک پین orangepi می بایست یک فایل پایتون ایجاد کرده و دستورات زیر را برای این کار دنبال نمایید:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import OPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

GPIO.setboard(GPIO.ZERO)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

print(GPIO.gpio_function(3))
sleep(0.1)
GPIO.setup(3, GPIO.IN)
sleep(0.1)
print(GPIO.gpio_function(3))
sleep(0.1)
GPIO.cleanup()

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه