حذف جدول در پایگاه داده PostgreSQL

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Feb 10, 2021

حذف یک جدول

با استفاده از دستور DROP TABLE می توانید جدولی را از پایگاه داده PostgreSQL حذف کنید.
در زیر نمونه استفاد از دستور DROP TABLE در PostgreSQL آمده است:

DROP TABLE table_name;

حذف جدول با استفاده از پایتون

با استفاده از دستور DROP می توانید هر زمان که بخواهید جدولی را به طور کامل حذف کنید. اما باید هنگام حذف هر جدول موجود بسیار مراقب باشید زیرا داده های از دست رفته پس از حذف جدول بازیابی نمی شوند.

import psycopg2

# establishing the connection
conn = psycopg2.connect(
    database="mydb", user='postgres', password='password', host='127.0.0.1', port='5432'
)

# Setting auto commit True
conn.autocommit = True

# Creating a cursor object using the cursor() method
cursor = conn.cursor()

# Doping EMPLOYEE table if already exists
cursor.execute("DROP TABLE emp")
print("Table dropped... ")

# Commit your changes in the database
conn.commit()

# Closing the connection
conn.close()

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه