استفاده از Servomotor با پایتون در رزبری پای

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 30, 2020

.موتور قابل فرمان یا Servo motor یکی از ماژول هایی هستش که در صنعت رباتیک استفاده میشه و همه روزه مدل های بهتری ازش تولید میشه. حال میخواهیم نمونه ای کوچک را برای شروع به کار با این ماژول را به شما نشان دهین. . البته استفاده از آن به تنهایی کاربرد خاصی ندارد اما می تواند برای پروژه هایی که به آن فکر می کنید لذت بخش باشد.

نمونه ای از ماژول Servo motor

شماتیک اتصالات مورد استفاده 

نمونه کد تست برای راهندازی و استفاده از ماژول Servo motor

import RPi.GPIO as GPIO
import time

# setup the GPIO pin for the servo
servo_pin = 23
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(servo_pin,GPIO.OUT)

# setup PWM process
pwm = GPIO.PWM(servo_pin,50) # 50 Hz (20 ms PWM period)

pwm.start(7) # start PWM by rotating to 90 degrees

for ii in range(0,3):
  pwm.ChangeDutyCycle(2.0) # rotate to 0 degrees
  time.sleep(0.5)
  pwm.ChangeDutyCycle(12.0) # rotate to 180 degrees
  time.sleep(0.5)
  pwm.ChangeDutyCycle(7.0) # rotate to 90 degrees
  time.sleep(0.5)

pwm.ChangeDutyCycle(0) # this prevents jitter
pwm.stop() # stops the pwm on 13
GPIO.cleanup() # good practice when finished using a pin

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه