سنسور لرزش با پایتون

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 30, 2020

.زلزله تو سالی که گذشت خیلی دردسر درست کرد و خرابی های بسیاری به بار آورد.(باعث تاسفه) اما با یادگیری نحوه ساخت یک زلزله نگار و اتصال اون به رله و یسری ماژول های دیگه می تونید سیستم منزل رو در هنگام وقوع زلزله چه آب و همینطور گاز و برق قطع کنید و میزانی خرابی رو به پایین ترین مقدار خودش برسونید.اما من یه استفاده دیگه هم براش در نظر گرفتم که توی ویدئو آموزش دادم و میتونید خیلی استفاده های جالبی داشتیه باشید.که می تونه به شما در درست کردن سنسور های مبتنی بر لرزش و عملکرد های خاص کمک کنه.

ماژول های تشخیص لرزش در مدل های مختلفی هستن و ما برای تست از ماژول زیر استفاده می کنیم.

اتصالات ماژول

قطعه کد تست برای حس کردن ارتعاشات توسط سنسور لرزش

import RPi.GPIO as GPIO
import time

#GPIO SETUP
vibration_pin = 23
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(vibration_pin , GPIO.IN)

def callback(vibration_pin):
    if GPIO.input(vibration_pin ):
        print "No Movement Detected!"
    else:
        print "Movement Detected!"
# let us know when the pin goes HIGH or LOW
GPIO.add_event_detect(vibration_pin , GPIO.BOTH, bouncetime=300) 
# assign function to GPIO PIN, Run function on change
GPIO.add_event_callback(vibration_pin , callback) 

# infinite loop
while True:
    time.sleep(1)

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه