Drop table

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Sep 28, 2020

با استفاده از دستور DROP می توانید جدولی را حذف یا حذف کنید. نحو دستور DROP به شرح زیر است:

DROP TABLE table_name

برای انداختن جدول ، این جدول باید در پایگاه داده وجود داشته باشد. بنابراین ، توصیه می شود از "در صورت وجود" با عبارت drop به شرح زیر استفاده شود:

DROP TABLE IF EXISTS table_name

مثلا:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

def sql_fetch(con):

    cursorObj = con.cursor()

    cursorObj.execute('DROP table if exists employees')

    con.commit()

sql_fetch(con)

خروجی:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه