Executemany (Bulk insert)

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Sep 28, 2020

می توانید از دستور executemany برای درج همزمان چندین ردیف استفاده کنید.

کد زیر را در نظر بگیرید:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

cursorObj = con.cursor()

cursorObj.execute('create table if not exists projects(id integer, name text)')

data = [(1, "Ridesharing"), (2, "Water Purifying"), (3, "Forensics"), (4, "Botany")]

cursorObj.executemany("INSERT INTO projects VALUES(?, ?)", data)

con.commit()

در اینجا ما یک جدول با دو ستون ایجاد کرده ایم و "data" برای هر ستون چهار مقدار دارد. ما متغیر را به همراه کوئری به متد () executemany می دهیم.

توجه داشته باشید که ما از محل نگهدارنده برای عبور مقادیر استفاده کرده ایم.

کد بالا نتیجه زیر را ایجاد می کند:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه