استفاده از کلید در عمل

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

در این قسمت سعی می کنیم تا یک عملیات بسیار ساده را طرح ریزی کنیم و برای کلید مورد استفاده قرار دهیم. که ابن عملیات شامل نمایش یک خروجی و اجرای یک تابع پس از اجرای کلید خواهد بود. نمونه کد:

#importing modules
from tkinter import *
#making a function for button clicked
def btn_pushed():
  print("clicked")
#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a label inside the window 
Label(window,text="Push the button to see the action").pack()
#making the button to do an action
Button(window,text="Click Me!",command=btn_pushed).pack()
#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Button,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    #making a label inside the window 
    Label(self,text="Push the button to see the action").pack()
    #making the button to do an action
    Button(self,text="Click Me!",command=self.btn_pushed).pack()

  #making a function for button clicked
  def btn_pushed(self):
    print("clicked")

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

 

نمونه خروجی:

اما بهتره کمی کار رو مفهومی تر کنیم و به ازای هر بار کلیک بر روی کلید یک شمارنده را بر روی آن قرار دهیم که با هر بار کلیک یک مقدار به واحد اولیه آن اضافه و بر روی کلید مورد نظر نشان دهد. در واقع این کار با استفاده از یک تابع که به صورت مجزا بر روی تنظیمات کلید ساخته شده است عمل می کند و با هر بار کلیک عملیات مورد نظر را انجام می دهد.

#importing modules
from tkinter import *

#a variable to hold the counted times button pushed
counter = 0
#making a function for button clicked
def btn_pushed():
  #making changes to global variable of counter
  global counter
  counter +=1
  #changing the configuration of btn with every click
  btn.configure(text="Clicked Me {} time".format(counter))

#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a button inside the window 
btn = Button(window)
#configuring the button
btn.configure(text="Click Me",command=btn_pushed)
#packing the button to insert in window
btn.pack()

#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Button,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    self.counter = 0
    #making a button inside the window 
    self.btn = Button(self)
    #configuring the button
    self.btn.configure(text="Click Me",command=self.btn_pushed)
    #packing the button to insert in window
    self.btn.pack()

  #making a function for button clicked
  def btn_pushed(self):
    self.counter +=1
    self.btn.configure(text="Clicked Me {} time".format(self.counter))

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

نکته: اگر دقت کنید در قسمت معرفی command ما تابع را بدون پرانتز قرار دادیم چون به صورت یک صفت بر روی کلید عمل خواهد کرد.

نمونه خروجی:

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
4دیدگاه
 • علی
  1 week, 3 days ago

  ببخشید globalتو کدوم قسمت پایتون درس دادین من ندیدم

  • علی بیگدلی
   1 week, 2 days ago

   واقعیت حضور ذهن ندارم اما در ویدئو ها اشاره کردم به یقین،
   متغیر global در حقیقت برای زمانی هستش که شما دسترسی به یک متغیری که در برنامه در درجه اول کردید رو در زمان استفاده در داخل توابع ندارید. به عنوان مثال موردی که بالا اشاره شده یک متغیر خارج از تابع هستش که می خوایم مقدارش رو تغییر بدیم در این حالت می بایست اول بگیم که مقدار کلی رو می خوایم در همه جا تغییر بدیم و بعد از global کردنش اقدام به این کار کنیم. در غیر اینصورت فقط می تونید بخونیدش و اجازه اعمال تغییر ندارید

 • امیرعلی
  2 months, 4 weeks ago

  با سپاس از زحمات شما خدا خیرتون بده

  • علی بیگدلی
   2 months, 4 weeks ago

   خواهش می کنم لطف دارید