scale

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

ویجت scale

ویجت Scale به کاربر اجازه می دهد یک مقدار عددی را با حرکت یک دکمه لغزنده در امتداد مقیاس انتخاب کند. شما می توانید حداقل و حداکثر مقادیر و همچنین وضوح را کنترل کنید.

هنگامی که از ویجت مقیاس استفاده می کنید

شما می توانید از ویجت مقیاس به جای ویجت ورودی استفاده کنید، زمانی که می خواهید کاربر وارد یک مقدار عددی محدود شود. برای ایجاد یک مقیاس با محدوده مشخص شده، از گزینه های from و to استفاده کنید. مثال:

#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#making vertical scale widget with scale of 0 to 100
w = Scale(window, from_=0, to=100)
w.pack()

#making horizontal scale widget with scale of 0 to 200
w = Scale(window, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w.pack()

#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

برای دریافت مقادیر از ویدجت مورد نظر می توانید از متد get استفاده کنید.

#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

def push():
  print(w.get())

#making vertical scale widget with scale of 0 to 100
w = Scale(window,from_=0, to=100)
w.pack(pady=10)

#making a button to get the value
Button(window,text="get value",command=push).pack()


#creating the loop for the program
window.mainloop()

 نمونه خروجی:

و در نهایت برای ایجاد ویدجت در حالتی که باز اعداد آن غیر صحیح باشند می توانید از Resolution استفاده کنید مثال:  

#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")


#making vertical scale widget with scale of 0 to 100 but in float
w = Scale(from_=0, to=100, resolution=0.1)
w.pack(pady=10)


#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
2دیدگاه
 • فرشاد
  2 years, 6 months ago

  ببخشید با چه دستوری باید طول و عرض scale رو تعیین کنیم؟
  ممنون از سایت خوبتون

  • علی بیگدلی
   2 years, 6 months ago

   اگر براش تعریف شده باشه می تونید از width و height استفاده کنید