spinbox

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

ویجت Spinbox

یک نوع از ویجت استاندارد Tkinter Entry است که می تواند برای انتخاب یک مقدار ثابت از مقادیر استفاده شود. نحوه ایجاد این ویجت به شکل زیر است   

w = Spinbox( master, option, ... )

مولفه های master - این نشان دهنده پنجره پدر و مادر است. option - در اینجا لیستی از گزینه های رایج ترین این ویجت است. این گزینه ها می توانند به عنوان جفت کلید-ارزش جدا شده از طریق کاما استفاده شوند. نمونه زیر نحوه استفاده ساده برای گرفتن مقدار ورودی توسط spinbox را به شما نشان می دهد.  

from tkinter import *

window = Tk()
window.title("icc-aria gui app")

w = Spinbox(window, from_=0, to=10)
w.pack()

window.mainloop()

خروجی کد:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه