toplevel window

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

ویجت ها به عنوان پنجره هایی که به طور مستقیم توسط مدیر پنجره مدیریت می شوند، کار می کنند. آنها لزوما ویجت پدر و مادر را در بالای آنها ندارند. برنامه شما می تواند از هر تعداد از پنجره های بالا استفاده کند. نحو در اینجا نحو ساده برای ایجاد این ویجت وجود دارد -

w = Toplevel ( option, ... )

مولفه ها option - در اینجا لیستی از گزینه های رایج ترین این ویجت است. این گزینه ها می توانند به عنوان جفت کلید-ارزش جدا شده از طریق کاما استفاده شوند. نمونه کد زیر نمایش پنجره ها را به شما نمایش خواهد داد.

from tkinter import *

window = Tk()
window.title("icc-aria gui app")
top = Toplevel()
top.mainloop()

خروجی کد:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه