راه اندازی سنسور لرزش

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020
آموزش اینترنت اشیا قسمت نهم - ماژول تشخیص لرزش

زلزله تو سالی که گذشت خیلی دردسر درست کرد و خرابی های بسیاری به بار آورد.(باعث تاسفه) اما با یادگیری نحوه ساخت یک زلزله نگار و اتصال اون به رله و یسری ماژول های دیگه می تونید سیستم منزل رو در هنگام وقوع زلزله چه آب و همینطور گاز و برق قطع کنید و میزانی خرابی رو به پایین ترین مقدار خودش برسونید.اما من یه استفاده دیگه هم براش در نظر گرفتم که توی ویدئو آموزش دادم و میتونید خیلی استفاده های جالبی داشتیه باشید. با ما همراه باشید... پیش نیاز های این قسمت:

 • Nodemcu
 • BreadBoard
 • Vibration Sensor

نحوه اتصال ماژول ها

 
نمونه کد برای اتصال به سرور لوکال:
/* راه اندازی سنسور لرزش
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/
//آماده سازی و اضافه کردن کتابخانه های مربوط به پلتفرم
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// محل قرار گیری کد حویت در ماژول
char auth[] = "YourAuthToken";


// اطلاعات وای فای به همراه آدرس سرور برای اتصال ماژول
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
char server[] = "YourServerIP";

#define vibPin 13 //تعیین پایه ورودی 

void setup()
{
 // راه اندازی کنسول دیباگ برای خطایابی
 Serial.begin(115200);
 // راه اندازی اتصالات با استفاده از اطلاعات داده شده از قبل
 // در صورت وارد نکردن آدرس سرور به صورت پیشفرض به اینترنت متصل می شود
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,server);
// Blynk.begin(auth, ssid, pass,server,8080);// برای کسانی که از سرور نسخه 0.30 به بالا استفاده می کنند
 pinMode(vibPin,INPUT); //آماده سازی پایه مورد نظر به عنوان ورودی
 
}

void loop()
{
 //راه اندازی ماژول و اتصال دائم به سرور و تبادل اطلاعات
 Blynk.run();
 vib_sens(); 
}
long TP_init(){
 delay(10);
 long measurement=pulseIn (vibPin, HIGH); //wait for the pin to get HIGH and returns measurement
 return measurement;
}

void vib_sens() {
 long measurement =TP_init();
 delay(50);
 // Serial.print("measurment = ");
 Serial.println(measurement);
 Blynk.virtualWrite(V1,measurement);
 delay(30);
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه