راه اندازی ماژول تشخیص گاز و آتش

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020
آموزش اینترنت اشیا قسمت هفتم - استفاده از ماژول تشخیص گاز و آتش

گاز گرفتگی و آتش سوزی حوادثی هستند که بیشتر مواقع زمانی رخ می دهند که فرد در محل حضور نداره و یا متوجه اتفاق افتادنش نمیشه و این یک راه حل بسیار ساده داره. یکی از این راه حل ها ساخت ماژولی برای تشخیص گاز گرفتگی و یا حتی تشخیص آتش سوزی هستش که می تونید با دنبال کردن این آموزش ساخت این دو ماژول را بر روی بستر بلینک تجربه کنید. با ما همراه باشید...

پیش نیاز های این قسمت:
 • Nodemcu
 • BreadBoard
 • MQ-2 Gas sensor
 • Flame sensor
نحوه اتصال ماژول ها

نمونه کد برای اتصال به سرور لوکال و کنترل سنسور گاز و شعله:
/* پروژه کنترل سنسور گاز و شعله
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/
//آماده سازی و اضافه کردن کتابخانه های مربوط به پلتفرم
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// محل قرار گیری کد حویت در ماژول
char auth[] = "YourAuthToken";


// اطلاعات وای فای به همراه آدرس سرور برای اتصال ماژول
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
char server[] = "YourServerIP";

//مشخص کردن پایه های اتصال به ماژول
const int gasPin = A0;
#define firePin 5


void setup()
{
 // راه اندازی کنسول دیباگ برای خطایابی
 Serial.begin(115200);
 // راه اندازی اتصالات با استفاده از اطلاعات داده شده از قبل
 // در صورت وارد نکردن آدرس سرور به صورت پیشفرض به اینترنت متصل می شود
 // Blynk.begin(auth, ssid, pass,server);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass,server,8080);// برای کسانی که از سرور نسخه 0.30 به بالا استفاده می کنند
 //مشخص کردن حالت ورودی پایه ها
 pinMode(gasPin,INPUT);
 pinMode(firePin,INPUT);
 
}

void loop()
{
 //راه اندازی ماژول و اتصال دائم به سرور و تبادل اطلاعات
 Blynk.run();
 smoke_sens(); //تابع گرفتن مقدار دود
 fire_sens(); // نابع گرفتن وضعیت آتش
}

void smoke_sens() {
 
 int gasState = analogRead(gasPin); //خواندن و ریختن مقدار پایه آنالوگ سنسوز گاز

 if (gasState > 200) { // شرط تشخیص خطر
  Blynk.virtualWrite(V1, "smoke detected"); // نوشتن وضعیت در صفحه گوشی
  //Blynk.notify(String("somke Sensed"));
 }
 else {
  Blynk.virtualWrite(V1, "Normal");
 }
}

void fire_sens() {
 
 int inputState = digitalRead(firePin); // خواندن وضعیت پایه آتش
 
 if (inputState == HIGH) {
  Blynk.virtualWrite(6, "Normal");
 }
 else
 {
  Blynk.virtualWrite(6, "Fire Sensed");
  //Blynk.notify(String("Fire Sensed"));

 }
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه