نصب پیش نیاز ها و آشنایی با سرور

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020
آموزش اینترنت اشیا قسمت دوم - نصب پیش نیاز های آردینو

در این قسمت به نصب پیشنیاز ها می پردازیم و رفته رفته به سمت ساخت اولین پروژه با این بستر حرکت می کنیم. با اینکه تنها دو قسمت گذشته اما درک خواهید کرد که اینترنت اشیا با ما چقدر آسون میشه و می تونید به راحتی به ساخت مدل های اولیه بپردازید. پس تا انتهای دوره مقدماتی با ما همراه باشید.

پیش نیاز های این قسمت:
 • دانلود محیط برنامه نویسی Arduino IDE لینک سایت
 • لینک json برای نصب کتابخانه های ESP http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json لینک به گیت
نمونه کد ساخت پروژه چراغ چشمک زن:
/* چراغ چشمک زن
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/
//ساخت تابع آماده سازی ماژول
void setup() {
 // بردن پایه مورد نظر به حالت خروجی
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// ساخت حلقه تکرار
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // فعال سازی پایه و روشن کردن
 delay(1000);            // انتظار برای یک ثانیه
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // غیرفعال کردن پایه و خاموش کردن
 delay(1000);            // انتظار برای یک ثانیه
}
نمونه کد ساخت پروژه چراغ محو شونده:

/* چراغ محو شونده
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/

int brightness = 0;  // میزان روشنایی چراغ با این عدد
int fadeAmount = 5;  // مقداری که برای محو شدن و روشنایی اضافه میشه

//ساخت تابع آماده سازی ماژول
void setup() {
 // آماده سازی چراغ روی دستگاه و بردن به حالت خروجی
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// آماده سازی تابع اجرای حلقه وار
void loop() {
 // دادن مقدار آنالوگی به پایه مورد نظر
 analogWrite(LED_BUILTIN, brightness);

 // تغییر مقدار روشنایی در چرخش حلقه
 brightness = brightness + fadeAmount;

 // محو کردن روشنایی به صورت پله ای تا زمان خاموشی و برعکس
 if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
  fadeAmount = -fadeAmount;
 }
 // وقفه برای 30 میلی ثانیه برای درک بهتر محو شدن
 delay(30);
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه